به دعوت شما این هفته به موضوعات متنوعی از جمله مشکلات عبور و مرور در یکی از مناطق کرمانشاه و معطلی مردم در ادارات گذرنامه پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۷۹۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی صنایع الکترونیکی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۸۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۶۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۶۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۵۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۵۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۴۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۲۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۲۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۱۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۱۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۱۳۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵


به دعوت شما این هفته به موضوعات متنوعی از جمله شرکت های تعاونی متخلف در هشتگرد و نداشتن درپوش فاضلاب در چند محله اهواز پرداخته است.
کد خبر: ۷۰۷۱۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۰۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۷۰۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۶۸۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۶۸۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۰۶۸۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲