ویژه افراد جویای کار/
بزرگترین گروه تخصصی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کشور زیر نظر آموزش و پرورش جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۱۲۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۱۱۶۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۱۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


به دعوت شما این هفته به موضوعات متنوعی از جمله مشکلات زائران ایرانی در ایام اربعین و پیگیری کمبود زیرساخت ها کلان شهر تهران برای نابینایان است.
کد خبر: ۷۱۱۱۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۱۰۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۱۰۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت عمرانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۹۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۷


ویژه افراد جویای کار/
یک مرکز معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۸۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۸۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۶۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۶۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۶۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۵۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۵۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی- بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۳۸۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۳۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


به دعوت شما این هفته به موضوعات متنوعی از جمله مشکلات در پایانه مسافرتی تهران و پیگیری کمبود مبلمان شهری و رعایت نکردن بهداشت فردی در کرمانشاه است.
کد خبر: ۷۱۰۳۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


ویژه افراد جویای کار/
یک مرکز تحقیقاتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۲۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۲۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
کد خبر: ۷۱۰۱۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰