خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

آرشیو نظرسنجی
شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداها به کدامیک از موارد ذیل توجه بیشتری داشته باشد؟
مُر قانون
79.13%
مصلحت سنجی
20.87%
تعداد کل آراء : 4074644