خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

آرشیو نظرسنجی
نامزد مورد نظر خود را بر اساس کدام یک از گزینه های زیر انتخاب می کنید؟
برنامه های اقتصادی و معیشتی
86.38%
برنامه های مدیریت فضای مجازی
0.85%
برنامه های فرهنگی
4.3%
برنامه های سیاست خارجی
8.47%