باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی‌اُمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان ابراهیم داروغه‌زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «۱۰:۱۰ دقیقه» با حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان میهمان بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۲۸ بهمن در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از نقد و نقادی مستند تا رابطه برجام و FATF با سفره مردم در گفت‌وگو با حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان میهمان بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور حسین شریعتمداری
بیست و نهمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «۱۰:۱۰ دقیقه» با مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میهمان بیست و هشتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۱۴ بهمن در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -مناطق ویژه و آزاد اقتصادی؛ فرصت یا تهدید؟ /  گفتگوی صریح برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» با مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میهمان بیست و هشتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بیست و هشتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «۱۰:۱۰ دقیقه» با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان میهمان بیست و هفتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود که مشروح این گفتگو در روز یکشنبه ۷ بهمن در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -صریح و شفاف درباره گرانی و تاخیر در تحویل خودرو در گفتگو با احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان
عقربه شفافیت روی ۱۰:۱۰ دقیقه،
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان میهمان بیست و هفتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور دبیر انجمن خودروسازان
بیست و هفتمین قسمت از برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان میزبان احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان است.