میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک هابه گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از دغدغه های اصلی یک سرمایه‌گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

سود بانکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.

نرخ مصوب سود بانکی در سال 96

نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.

سودهای بانکی ۲۴ درصدی

مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.

با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶

میزان نرخ سود بانک ملی 

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 

 میزان نرخ سود بانک صادرات

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد

 میزان نرخ سود بانک کشاورزی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  6 ماه با سود ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  9 ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 •  عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک کارآفرین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک ملت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک مسکن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 •  سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک پاسارگارد

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک شهر

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک ایران زمین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک سامان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سپه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سینا

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک آینده

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک انصار

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  پارسیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  تجارت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک دی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  سرمایه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  قوامین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  گردشگری

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

انتهای پیام/


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
وومم
۱۶:۲۸ ۱۵ آبان ۱۳۹۹
ببخشید من ۵ ملیون دارم برای سود بیشتر سراغ کدام بانک برم که امن تر هم باشد
Iran (Islamic Republic of)
E
۰۲:۳۳ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
تو سرمایه گذاری در بلند مدت یک ساله که سوده ۱۵ درصدی هستش نمیشه برداشت کرد ازون پول؟؟و سودش چقدر میشه
Iran (Islamic Republic of)
کار بر
۲۱:۴۵ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
تاریخ نوشته شده سال ۹۶ هست حالا کلی فرق کرده
Germany
ناشناس
۰۹:۳۲ ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بنظر من زمانی نرخ سود حرام وربا است
Iran (Islamic Republic of)
ن
۱۸:۴۱ ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
به امیدروزی که هم سودوهم تسهیلات تکرقمی شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
از امثال از 15 تا10 درصدمیشه(کاهش 5 درصدی)
Iran (Islamic Republic of)
س
۱۸:۴۱ ۰۴ فروردين ۱۳۹۸
بهره های وام بانکی رو کاهش دهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
بانک شهر هم اگه ۱۰میلیون بزارید ۲۰درصد سود میده ماهیانه روز شمار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۷ ۰۵ بهمن ۱۳۹۷
سود بانکی یا ضرر بانکی .در حال حاضر سپرده گذاران دارند به بانک ها و وام گیرندگان سود می دهند
Iran (Islamic Republic of)
الهام
۰۱:۱۱ ۱۳ دی ۱۳۹۷
من به زحمت وبدبختی بیستومن پس انداز کردم،کدوم،بانک،سودش بیشتره والبته مطمین تر
Germany
ناشناس
۰۰:۴۷ ۲۹ آبان ۱۳۹۷
سود٥٠ميليون چقدميشه لطفاجواب
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۳۴ ۳۰ آبان ۱۳۹۷
616438تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۰۳ آذر ۱۳۹۷
چه خبره سود 20 در صد می ده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۰ ۰۸ مهر ۱۳۹۷
ما سودی ندیدیم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۶ مهر ۱۳۹۷
دادن وام با بهره های بالا نوعی رباخواری است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۳۰ مهر ۱۳۹۷
درسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۰۶ مهر ۱۳۹۷
چی بگم
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۳:۵۶ ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
نحوه ی محاسبه سود بانکی به این شکل است مثلا اگر سود ۱۵ درصد باشد و ۱۰ میلیون تومان را داشته باشی .۱۰ میلیون را ضربدر ۱۵ درصد کنی میشودیک میلیون و پانصد هزار تومان .با توجه به اینکه منظور ۱۵ درصد سود یکساله و ۱۲ ماه میباشد یک میلیون و پانصد هزار تومان را تقسیم بر دوازده میکنیم تا سود یک ماه بدست آید.که میشود صد و بیست و پنج هزار تومان در ماه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
سود به بانکی و چه غیره بانکی بهره پول و حرام است مسلمانان
Iran (Islamic Republic of)
فس فس
۰۸:۲۷ ۱۵ آبان ۱۳۹۷
نه بابا
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۳۱ ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سلام اینطور که بانکها سود را محاسبه نمی کنند اشتباهه
طبق فرمول زیر استفاده می شود
مبلغ سپرده ضربدر درصد سود ضربدر 30تقسیم بر 365که سود ماهیانه بدست می آید که برای ده میلیون تومان اینطور محاسبه می شود 10000000*15%*30/365=132287تومان
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۸:۴۷ ۱۶ شهريور ۱۳۹۷
سلام من هشت میلیون دارم روزشمار سر ماه چقدر میشه توروخدا جواب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۳ ۲۰ شهريور ۱۳۹۷
98500 ماهانه
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۳:۳۶ ۳۰ آبان ۱۳۹۷
98630تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
سلام سود ده میلیون تومان با احتساب ماه 30روزه و سود15%میشه123287تومان
Iran (Islamic Republic of)
فرشته
۲۲:۲۱ ۰۸ شهريور ۱۳۹۷
چه بانکهای سودشون زیاده
Iran (Islamic Republic of)
ن
۰۱:۲۸ ۰۸ شهريور ۱۳۹۷
کاش ی پست برای حساب سود بانکی میزاشتین هنوز خیلی ها تواین مورد مشکل دارن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۲۰ آبان ۱۳۹۷
شما کل مبلغ را تقسیم بر 100کن،عدد بدست آمده را ضرب در درصد سود کن،بعد تقسیم بر 12(ماه)کن،جوابش سود پول شما در یک ماه است
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۱:۰۰ ۰۵ شهريور ۱۳۹۷
بی پول هستم کار هم نیست بریم سرکار مادر پیری دارم زن بچم شب گشنه میخوابن
Iran (Islamic Republic of)
اوالفضل
۱۵:۳۹ ۳۰ دی ۱۳۹۷
اگه شب گشنه میخوابی چطور پول اینترنت میدی
United States of America
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
سلام چرا وقتی میگن ۱۵ درصد سالانه ۱۲ درصد میدن پس ۳ درصد چی میشه؟این چه صیغه ای هست؟
Netherlands
مهدی
۰۱:۲۰ ۰۸ شهريور ۱۳۹۷
به دلیل.اینکه سالانه ۱۲ ماه میشه شما همون ۱۰ماهه حساب کنید همون ۱۵ درصد میشه
Iran (Islamic Republic of)
علي
۲۰:۵۶ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سود ١٠٠ ميليون ماهي چقدر ميشه؟
Iran (Islamic Republic of)
اميرحسين حقاني فر
۱۳:۴۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
علي جان سلام
ببين تو اگر قصد سپرده گذاري يكساله داري و در واقع به پولت تا سررسيد سر سال كاري نداري ميتوني روي ١٥ درصد سالينه يعني صد تومان ١٥ ميليون تونان حساب كني
ولي اگه روز شمار ميخواي ميتوني بري صندوق هاي سپرده گذاري بانكها مثل لوتوس پارسيان يا زرين بانك شهر كه تا ماهي ٢١ و نيم هم در حال حاضر سود ميدن
موفق باشي مرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
ممنون از اطلاعاتتون
Germany
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سلام ما بیچاره ها هرچی که بگیم فایده ای نداره شاید مسئولین نظر های شما رو بخونن ولی خیالشون نیست چون جیباشون پر پوله... من ۳ تا بچه دارم با یک شوهر معلول. ۱۵میلیون طی ۱۳سال پس انداز کردم نه خونه ای دارم نه شغل ثابتی. سود بانکی هم دیگه هیچی بنظر شما منه مادر چیکار کنم؟ توی مملکتمون.....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
مگه بانک اقتصاد چه مشکلی داره
Iran (Islamic Republic of)
غلام
۱۸:۱۷ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
سلام سود پانزده میلیون چقدر
Iran (Islamic Republic of)
شهباز
۱۱:۵۶ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
نظرم مساعدنیست چی بگم که دنیای عجیبی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
الان کارفرمای داداشم افغانی است و در بانک هم از سود خوب و ارج قرب زیاد نزد کارکنان بلنک برخورداره واقعا چرا دولت رسیدگی نمیکنه ؟تا کی اینا پناهنده هستن خداشاهده خیلی هاشون رو می شناسم از ما ایرانیها بهتر میخورن و می پوشن و در آمدهای آنچنانی افغانی های مقیم ایران از کجا می یاد....
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۵۳ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
کارگر افغانی میاری مثل شیر کار می کنه ایرانی میاری کار دو روزه را سه ماه می کنه جنگی هم درمیاد بیشتر هم می خواد کارت هم خراب می کنه خرابیم خراب در همه چی خودمون را بسازیم
Iran (Islamic Republic of)
عربزاده
۰۴:۴۴ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
الان کارفرمای داداشم افغانی است و در بانک هم از سود خوب و ارج قرب زیاد نزد کارکنان بلنک برخورداره واقعا چرا دولت رسیدگی نمیکنه ؟تا کی اینا پناهنده هستن خداشاهده خیلی هاشون رو می شناسم از ما ایرانیها بهتر میخورن و می پوشن و در آمدهای آنچنانی افغانی های مقیم ایران از کجا می یاد....
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۴۹ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
در اسلام ربا حرام است
سود کدام بیشتره در حال حاضر
Iran (Islamic Republic of)
با
۱۰:۴۶ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
خیلیا با این سودها زتدگی میکنن وچاره هم ندارند
Iran (Islamic Republic of)
احسان اسمعیل پناه نامقی
۱۶:۰۳ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
عالی
Iran (Islamic Republic of)
سمیرااحمدی
۱۶:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ببخشید برای ۳۵میلیون نه ماه باسود۱۴/۵ چقدرماهی میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
میشه ماهی 563 تومن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۷ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
سلام
حدودا 423000 تومان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
دلار بخر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
دلار بخر
Iran (Islamic Republic of)
سمیرااحمدی
۱۶:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
ببخشید برای ۳۵میلیون نه ماه باسود۱۴/۵ چقدرماهی میدن
Iran (Islamic Republic of)
ندا
۱۲:۳۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۷
واسه 35میلیون با سود 14.5درصد می شه ماهی 423هزار تومان
United States of America
عباس
۱۲:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
پول اضفه خودتونو بدین به من میخوام خونه بگیرم قراره عروسی کنم.. والا که هم ما زندگی میکنیم ..هم خونه دار میشم .هم اینکه پول اضافه شما را میگیریم... خب بهتر از بانکهاست.این هم خیره. هم ارامش وجدانه .هم ما خوشحال میشیم.... خنده داره.. گرانی خونه منو دیوونه کرده..
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۰:۲۲ ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
امر دیگه ای نداری شما
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۲ ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
الان همه بانک ها سودشون یک اندازس
Iran (Islamic Republic of)
مهران اردبیلی
۱۲:۳۰ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
من 100میلیارد داشتم دادم به حوزه علمیه
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
خب داداش من خودم 30 سال سن دارم وام ازدواج گرفتم و وام همسرم 20 میلیون. پدرم گاوشو کیفروشه 8 میلیون .پدر خانمم ه میلیون میده خونه بگیرم.. اما اما با 40 میلیون کم دارم از اون صد میلیارد 40 میلیون به به من من خونه بگیرم میخوام یک سال دیگر عروسی کنم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
راست میگی باور کردم
Iran (Islamic Republic of)
محمدحسین سالیش
۱۷:۰۶ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
من ۷میلیاردتومن دارم همینطور۲۶روزه درجاری گذاشتم کدام بانک بیشترین سود رامیده
United States of America
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
خب شما هم 7 میلیون بده در کممک خونه ..دارید یا شوخی میکنید....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
خدا پولو به کی داده :| نمیدونه چیکار کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۱ شهريور ۱۳۹۷
از کجا این همه پول رو میارین من تعجب میکنم من اگه صدسال هم کار کنم ۱۰۰میلون نمتونم جمع کنم چه برسه به ۷میلیارد واقعا خدا یک عده رو کاملا پلدار کرده یک عده رو واقعا فقیر بگین از کجا تا ماهم یاد بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
آرزو
۱۷:۰۹ ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
سود بانكي رو ول كنين، پولتونو ببرين تو بورس، راحت ميشه ماهي ١٠-٣٠ درصد شايدم بيشتر كسب درآمد كرد، به اقتصادم كمك ميشه .
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۴:۳۲ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
سلام من 130 تومن دارم چطوری در بورس کار کنم باهاش
Germany
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۶ تير ۱۳۹۷
خدایا به دادمون برس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۲۱ تير ۱۳۹۷
به به چه خوب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۲۱ تير ۱۳۹۷
این یست قدیمی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۱۷ تير ۱۳۹۷
خیلی عالیه کدم بانک معتبرتره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۱۲ تير ۱۳۹۷
پس چرا خود بانکها سود سپرده تا 28درصد میگیرن ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
nazgol
۲۱:۰۷ ۱۱ تير ۱۳۹۷
15میلیون چقدره سودش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۰۲:۳۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
سلام ...
سود سالانه با نرخ 15 درصد میشه : 2/250/000 تومن ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۱۰ تير ۱۳۹۷
الان همه بانک ها سودشون یکی شده
United States of America
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۵ تير ۱۳۹۷
یادش بخیر یه زمانی یه پدیده شاندیز بود کلی سود بهمون میداد
Iran (Islamic Republic of)
س
۲۰:۵۵ ۰۲ تير ۱۳۹۷
وقتی میگن سود سه ماهه 14/5 در صد هست یعنی 14/5 درصد سالانه مثلا اگه یک ملیون سه ماهه بذاری در سال 145000 تومان سود داره که اگر این سود را تقسیم بر 4 کنی میشه 36500 تومان که میشه سود همون سه ماهی که سپرده گذاشتی
Afghanistan
عیسی ا
۱۹:۰۷ ۰۲ تير ۱۳۹۷
سپرده گذاری کوتاه مدت برای سه ماه برابر به 14.5 % میباشد یعنی اینکه در ماه 14.5% میدهد و یا این که در سه ماه این 14.5% را میدهد.
و اگر 14.5% در سه ماه میدهد پس چرا سپرده گذار پول خود را در سپرده گذاری بلند مدت برای یکسال بزارد بخاطر که در یک سال 15% میدهد. در صورت که سپرده گذار میتواند سپرده گذاری کوتاه مدت برای سه ماه را 4 بار در یک سال انجام بدهد یعنی میتواند در یک سال 58% سود بگیرد
Iran (Islamic Republic of)
اشکان
۱۵:۳۳ ۰۱ تير ۱۳۹۷
سلام طبق جدول اعلام شده از سوی بانک مرکزی فقط 7بانک دولتی اعلام کرده بقیه رو غیر دولتی اعلام کرده مواظب باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
اخرش نفهميدم سود خوبه يا بده ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
اخرش نفهميدم سود خوبه يا بده؟
Poland
ژیان
۰۰:۴۰ ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
چرا دم از کاهش سود بانکی میزنند من معلولم و با یک مادر زندگی میکنم با همین سود بانکی گذران میکنیم
United States of America
س
۲۳:۲۳ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
هیچ کدام از بانک ها
Iran (Islamic Republic of)
فریده
۲۳:۵۱ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
بعضی نرخ ها توافقی داده میشن
Iran (Islamic Republic of)
فریده
۲۳:۵۱ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
بعضی نرخ ها توافقی داده میشن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۲۲:۲۸ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
از نظر شرعی اوکیه این سودی که می دهند؟؟؟ :-؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
ما حلال وحرومش را نفهمیدیم.
Iran (Islamic Republic of)
من
۰۹:۴۳ ۰۳ شهريور ۱۳۹۷
اخرش نفهميدم سود خوبه يا بده؟
Germany
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۴ شهريور ۱۳۹۷
سودی که میده یعنی معامله ای که اگه طرفی که با پول کار میکنه با شما توی ضرر و زیانش شریک میشه، اما اینجا فقط با شما توی سودش شریک میشه، همچنین اگه قراره وام بده باید بانک توی ضررش با شما شریک بشه ولی نمیشه و حدود 20 درصد سودشو از شما میگیره، اگه نتونی قسططو بدی خونه و اموالتم مصادره میکنن...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
بانک ملی
Iran (Islamic Republic of)
ب
۲۰:۲۳ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
موسسانت مالی اعتباری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۵ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
با ۱۵ درصد برای ۵۰میلیون تومان چقد سود بانکی میدن؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تقریبا 650 تومن ماهانه
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۳:۱۹ ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
با چقدر پول میشه تولید اشتغال کرد؟
سود بانکی شاید حلاله مشکلات قشر کم درامد مثل من باشه

تکلیف منه بیکار که متاهل هستم درامدی ندارم و فقط باید قسط بدم و جریمه پرداخت کنم چیه ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۳:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
برادر من مشکل از سود بانکی ه که شما کار نداری
تولید کننده چقدر باید در بیاره که بتونه با تورم و سود بانکی مقابله کنه؟
سود بانکی و تورم کم شه خود به خود مردم پولشون رو مجبورن تو بورس و تولید اشتغال سرمایه گزاری کنن کار زیاد بشه مشکل شما هم حل میشه
الان یه تورم یخوره کل سرمایه ی شما نصف می شه ولی کار زیاد شه با تورم حقوق شما هم می ره بالا
France
ی
۲۳:۳۸ ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
به وضعیت بانک ها رسیدگی کنید
Iran (Islamic Republic of)
من
۱۲:۴۹ ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
من از قوامین سود روزشمار 20% میگیرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام من شش میلیون دارم خودم کار کردم پول جهیزیم است میخوام بذارم بانک کدوم بهتره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
کار بانک چیست درآمدش از کجاست چرا درآمد کلی که از تمام فعالیتهاش دار رو مثل بورس علام نمی کنه سود ند از درآمد کل به نصبت سرمایه به سپرد کزار بده خیلی خیلی بیشتر از سود بانکی فقط درآمد تراکنش موجودی افتحتاه حساب سر به فلک میزنه بانک که نیست شرکت مخابرات برا همه چیز کار مزد میکیر
مالیت هم که نمیدهدرآمد دار که این هم بانک هست تاز ه رسمی وغیر رسمی از یک بعد به مثائل نکاه نکنم ......
France
ناشناس
۱۷:۰۳ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
اونایی ک میگن ربا و جنگ با خداست اینو هم بگن با این اقتصاد ورشکسته مثلا با صد و چهارده میلیون چ کاری میشه شروع کرد ک اصل پول از بین نره و ماهی دو میلیون سود بده?
United States of America
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
ربا جداست چرا که سود را اگه مضاربه یا شرکت باشه حلاله. اما جریمه دیرکرد.. و قرض الحسنه با سود جریمه ای..و ...رباست
Iran (Islamic Republic of)
رسول
۱۳:۴۰ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بانک انصار مورد اعتماد برای پول گذاشتن هست
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۵۸ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بااین وضع گرونی وبیکاری بهترین کار همین سپرده گذاریست.هر کاری ادم انجام بده روزی ۵۰۰۰۰تومان بیشتر نمیدند.
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۵۶ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
اگه اینها رباست.ازمن ۲۰۰میلیون بابت مغازه پدرم دارایی گرفتند .حرامشون باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۶ شهريور ۱۳۹۷
یعنی شما درآمد نداشتید از اون مغازه پدری؟
اگر داشتید که مالیات بر درآمد وظیفتون هستش که پرداخت کنید اگر درآمدی نداشتید میتونید اعتراض کنید.
United States of America
ناشناس
۰۱:۴۸ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
میشه یکی بگه اگه 1میلون یک ساله صودش چقدرمیشود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
12000تومن حدودا، با سود 15درصد البته
United States of America
حیدرزاده
۱۴:۴۱ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
سال گذشته وام بانک آینده را تمدید نمودم برای گرفتن سود اضافه ۱۰۰ ملیون را ۱۳۵ میلیون پرونده سازی کردند تا سود ۱۸ درصد ۲۵ درصد بشود من هم برای اینکه وثیقه ام را مصادره نکنند قبول کردم ولی یک۹ ماه بعد مجبور شده همان دقیقه که محل کسب بچه اهایم بود را فروختم تا وام را پرداخت کنم
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۹:۴۱ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بانک آینده پول گذاشتم یکساله 23%فقط کافیه مبلغ بالا باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۶ شهريور ۱۳۹۷
چقدر بالا؟
از چقدر به بالا 23 درصد پرداخت میکنن؟
الان که دولت داره تصویب میکنه سود 23 درصد رو برای همه بانک ها آیا بالاتر میره؟
Iran (Islamic Republic of)
محمد غضنفری
۱۱:۱۹ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
باسلام.
15درصدسودسالی چقدرمیشودممنون
Iran (Islamic Republic of)
بهادر
۰۰:۳۳ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
سود کدام بیشتره در حال حاضر
Iran (Islamic Republic of)
Dash amir
۰۱:۲۴ ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
من ۲۰۰ هزارتومن دارم چی کار کنم الان هنگ کردم
Iran (Islamic Republic of)
افشین
۱۴:۲۸ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
بسمه تعالی.

عبادت کن برادر
Iran (Islamic Republic of)
میترا
۲۲:۱۹ ۰۷ مرداد ۱۳۹۷
به خدا توکل کن
United States of America
عباس
۱۲:۵۳ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
خدا راشکر 150 بده من قصد بدم
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۲۲:۳۲ ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
سلام من پنجاه تومان دارم کدوم بانک سود بیشتر میده راهنمایی کنید
Germany
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
آقایانی که میگن بانک به پولشون ربا میده و غیر قانونی هست خوب چرا پولتونو گذاشتید تو این بانکها پولتونو بزارید بانکی که ربا نده و حرام نباشه شما خودتون بدتون نمیاد والا در آوردن پول و انتقال به بانکی که ربا نکنه کار خیلی سختیه .بعدشم با کم کردن سود بانکی کجای اقتصاد کشور درست میشه .پولی که داخل بانک مردم میزارن وسود میگیرم چون به کار آفرینان یا وامهای اقتصادی داده میشه اقتصاد هم رونق میگیره شما وقتی سود کم بشه مردم پولشونو در میارن ودلار یا طلا خریداری میکنند و یا چون مجبور هستند و درآمدی ندارند پولشون رو تو بانک میزارن که با همین سود کم گذران زندگی بکنند . باید سود بانکی رو برگردونن به حالت قبل. مملکت اقتصادش از جای دیگه ایراد داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
همین الان بانکی که پول من در آن هست 21 درصد روز شمار سود میده و سرهرماه میریزه که برابر همون 23/1 درصد سالانه میشه (یعنی معادل اینه که پولم رو بگذارم و آخر سال معادل حدود 23 درصد سود بده).

بانکی که تاییدیه بانک مرکزی هم داره...واقعا در عذاب وجدان هستم که ربا میگیرم، باید این سیستم اصلاح بشه اینجور نمیشه که کل ایران رو ربا گرفته و همه تشویق شدن بشینن خونه و سرکار نرن چون بانک بیشتر سود میده!!!.....دوستان """"ربا جنگ با خداست"""".
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۳۱ تير ۱۳۹۷
میشه بگین کدوم بانک گذاشتین؟
Germany
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۴ شهريور ۱۳۹۷
سودی که میده یعنی معامله ای که اگه طرفی که با پول کار میکنه با شما توی ضرر و زیانش شریک میشه، اما اینجا فقط با شما توی سودش شریک میشه، همچنین اگه قراره وام بده باید بانک توی ضررش با شما شریک بشه ولی نمیشه و حدود 20 درصد سودشو از شما میگیره، اگه نتونی قسططو بدی خونه و اموالتم مصادره میکنن...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
سود بانکی برابر با نرخ تورم واقعی باشد
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۱ ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
کدام بانک
Czechia
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
همش که سودهایشون یک جور بود
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۵:۰۱ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
سلام شما که طبق آیات قرآن کریم می فرماید رباست اینجا اکثر مراجع می فرمایند چون عقود
شرعی امضا می شود اشکالی ندارد ودرست است ،چون تو این قراردادها بانک سرمایه مردم را ازطریق بنگاهها ،کارخانه ها،شرکت ها به گردش درمی آورد ومنفعت حاصل از آن را به عنوان اینک شما هم در آنها صهم دارید پرداخت میکند
Iran (Islamic Republic of)
علی اکبر
۱۹:۱۴ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
یکی به منم بگه کدوم بانک سود بیشتر میده من ۷۰ سالمه توان کار ندارم متشکر
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۰۶ ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
سلام بانك توسعه تعاون سود 21درصد سالانه میده
Iran (Islamic Republic of)
نازنین
۰۷:۴۰ ۱۰ شهريور ۱۳۹۷
سلام،فکر میکنم حسا ب آباد بانک مسکن خوب باشه ،چون هم سود تقریبا 20درصد میده و هم هر موع پولتو بخوای آزاد میکنه
Germany
احمد
۲۳:۱۵ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
ببخشید بیشترین سود مال کدوم بانک هست بلند مدت یک ساله
Iran (Islamic Republic of)
محمد میری
۲۳:۰۳ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
الان کدوم بانک بیشترین سود رو میده؟ روز شمار منظورمه نه بلند مدت.
Iran (Islamic Republic of)
Parsa
۱۰:۲۵ ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
سلام ما وقتی پولمونو گذاشتیم بانک اولش گفتن هجده درصد میدن بعدش گفتن سود کم شده پونزده درصد دادن ما بیست و سه ملیون گذاشتیم چهار ساله و پارسال این کارو کردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
نرخ بهره ها رو کاهش بدید لطفا
Iran (Islamic Republic of)
کیومرث
۱۴:۰۱ ۰۹ فروردين ۱۳۹۷
الان چند ساله که بانکها بیش از یکسال با کسی قرارداد نمیبندند شما چطور چهار ساله بستید پارسال؟ در ضمن وقتی بانک قرارداد بست دیگه امکان نداره کاهش بده نرخش رو مگه اینکه بزارید کوتاه مدت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
چطور می توان در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی استخدام شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۲ بهمن ۱۳۹۷
به سختی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
چراسود بانکی کم شده چرا کسی به فکر کسایی که کل سرمایشون بیس سی تومنه ودارن با سود همین زندگیشونو میگذرونن نیست مثلا یه زن تنها یا یه پیرزن پیرمرد با سی تومن پول میتونه چیکار کنه
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۰:۰۳ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
سلام بانک قوامین روز شمار 20 درصد میده
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۳۴ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بعضی بانک ها سود۲۲درصد هم میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۷ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
انتقال کارت بکار همان مبلغ است وام دریافتی همان است
-
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بانکها سود پرداخت وام به مردم 30 درصد میگیرند و سود سپرده مردم 10 درصد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۷ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
با سلام
حتی شده نرخ 24% هم پرداخت می کنند .
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۲۹ ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
کدوم بانک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۳ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
لطفا یه گزارش در مورد ربا بودن یا نبودن سود بانکی تهیه کنید
با تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
واقعا که چه چیزهایی آدم از شما میشنود؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۸ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
Iran (Islamic Republic of)
محمد میری
۲۳:۱۰ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
کدوم بانک؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۶ شهريور ۱۳۹۷
احتمالا آینده هستش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۸ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بهتره بگم متاسفم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
بهتره بگم متاسفم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
چی بگم
Iran (Islamic Republic of)
برزگر
۰۱:۱۷ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
چرا بانک مرکزی کنترل نمیکنه ؟؟؟ الان بانک قوامین روزشمار ۲۰٪ سودبانکی میده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
باید مورد بررسی قرابگیره از مسئولان خواهشمندم پیگیر باشند باتشکر
Germany
ناشناس
۰۱:۰۷ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
15 میلیون توی حساب ... داشم خواستم بردارم مسئولش گفت تا 22 درصدم میدم ولی برندار پولتو این درسته آخه ؟
۱۲
آخرین اخبار