کد خبر: ۶۴۱۵۴۳۸
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۸

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گردآوری شده است.

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک هابه گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از دغدغه های اصلی یک سرمایه‌گذار برای سپرده گذاری میزان سود حاصل از آن است.  بانک مرکزی نرخ ۱۵ درصدی را اعلام کرده است که  در بانک ها و موسسات متفاوت است.

سود بانکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران

همان طور که گفتیم سود از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. برای همین افراد سپرده گذار به دنبال موسسه یا بانکی هستند که علاوه بر دارا بودن اعتبار  بیش ترین سود بانکی را نیز داشته باشد. با این بررسی ها سپرده گذاران  می توانند علاوه بر گرفتن بالاترین میزان سود بانکی  از امنیت پول خود نیز اطمینان حاصل نمایند.

نرخ مصوب سود بانکی در سال 96

نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی  برای سپرده های یک ساله به میزان ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت  به میزان ۱۰ درصد است.

سودهای بانکی ۲۴ درصدی

مسئله مهم در رابطه با اهمیت کاهش نرخ سودهای بانکی جهت رونق  اشتغال وتولید است. اما باز هم بانک ها و موسساتی وجود دارند که با دور زدن قانون  سودهای بسیار بالایی را برای سپرده های بانکی ارائه می کنند. گاهی این میزان سود با توجه به مقدار سپرده تا ۲۴ درصد نیز افزایش پیدا می کند. این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی  نرخ بیش تر از ۱۵ درصد را برای سپرده های بانکی غیر قانونی می داند.

با این توصیفات  در بین موسسات اعتباری و بانک ها  قرارداد معینی بین سپرده گذاران و بانک ها امضا می گردد که در آن نرخ سود سپرده قید شده است. هم چنین علاوه بر این قرارداد دیگری برای سودهای بیش تر از مصوبه بانک مرکزی تا ۲۴ درصد بین بانک و سپرده گذار نوشته می شود. طبق این قرارداد بدون قید شدن در قرار روتین بانک موظف هستند  با توجه به سپرده افراد به آن ها تا میزان ۲۴ درصد یا بالاتر از این رقم سود را پرداخت نمایند.

میزان نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶

میزان نرخ سود بانک ملی 

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار  برابر ۱۰ در صد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  سه ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه  برابر ۱۴/۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 

 میزان نرخ سود بانک صادرات

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۷ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای سه ماه برابر ۸ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  شش ماه برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  نه ماه برابر ۱۴ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله برابر ۱۵ درصد 
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط  برابر ۷ درصد

 میزان نرخ سود بانک کشاورزی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه برای  سه ماه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  6 ماه با سود ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای  9 ماه  با سود ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 •  عادی_ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماهه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی _ روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه سه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  نه ماه  در این موسسه نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک کارآفرین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی_ روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت  سه ماه  در این بانک نیست.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  شش ماه در این بانک نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت   نه ماه در این بانک  نیست.
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک ملت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سه ماه ندارد.
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک مسکن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  ویژه  سه ماه برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه شش ماه برابر ۱۴/۵ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک ساله  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک اقتصاد نوین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری   کوتاه مدت برابر ۱۰  درصد
 •  سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  برای سه ماه برابر ۱۲ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای نه ماه  برابر ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری یک ساله برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک پاسارگارد

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه برابر  ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای شش ماه  برابر ۱۳ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت ویژه  نه ماه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت  یک ساله برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک شهر

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده  سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نه ماهه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک سال برابر ۱۵ درصد

 میزان نرخ سود بانک ایران زمین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ  سود بانک سامان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سپه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۸/۱۴  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۸/۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۸/۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک سینا

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک آینده

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک انصار

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  پارسیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  تجارت

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر  ۱۴درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  توسعه تعاون

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک دی

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری  بلند مدت یک سال برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک رفاه کارگران

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  عادی روز شمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۷ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر ۱۴/۹ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  سرمایه

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد.
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  صنعت و معدن

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۲ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۳ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  قوامین

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت  برای سه ماه ندارد.
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت برای شش ماه ندارد.
 •  سپرده سرمایه گذاری برای نه ماه ندارد.
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید برابر ۱۰ درصد
 • حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید برابر ۱۳/۵درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

میزان نرخ سود بانک  گردشگری

بیش ترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+لیست بانک بانک ها

 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی روزشمار برابر ۱۰ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه برابر ۱۴/۲۵  درصد
 • سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت شش ماهه برابر ۱۴/۲۵ درصد
 •  سپرده سرمایه گذاری نه ماهه برابر  ۱۴/۷۵ درصد
 • سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک سال  برابر ۱۵ درصد

انتهای پیام/


کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۳۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
سلام من شش میلیون دارم خودم کار کردم پول جهیزیم است میخوام بذارم بانک کدوم بهتره؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
کار بانک چیست درآمدش از کجاست چرا درآمد کلی که از تمام فعالیتهاش دار رو مثل بورس علام نمی کنه سود ند از درآمد کل به نصبت سرمایه به سپرد کزار بده خیلی خیلی بیشتر از سود بانکی فقط درآمد تراکنش موجودی افتحتاه حساب سر به فلک میزنه بانک که نیست شرکت مخابرات برا همه چیز کار مزد میکیر
مالیت هم که نمیدهدرآمد دار که این هم بانک هست تاز ه رسمی وغیر رسمی از یک بعد به مثائل نکاه نکنم ......
ناشناس
|
France
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
اونایی ک میگن ربا و جنگ با خداست اینو هم بگن با این اقتصاد ورشکسته مثلا با صد و چهارده میلیون چ کاری میشه شروع کرد ک اصل پول از بین نره و ماهی دو میلیون سود بده?
رسول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بانک انصار مورد اعتماد برای پول گذاشتن هست
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
بااین وضع گرونی وبیکاری بهترین کار همین سپرده گذاریست.هر کاری ادم انجام بده روزی ۵۰۰۰۰تومان بیشتر نمیدند.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
اگه اینها رباست.ازمن ۲۰۰میلیون بابت مغازه پدرم دارایی گرفتند .حرامشون باشه
ناشناس
|
France
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
میشه یکی بگه اگه 1میلون یک ساله صودش چقدرمیشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
12000تومن حدودا، با سود 15درصد البته
حیدرزاده
|
United States
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
سال گذشته وام بانک آینده را تمدید نمودم برای گرفتن سود اضافه ۱۰۰ ملیون را ۱۳۵ میلیون پرونده سازی کردند تا سود ۱۸ درصد ۲۵ درصد بشود من هم برای اینکه وثیقه ام را مصادره نکنند قبول کردم ولی یک۹ ماه بعد مجبور شده همان دقیقه که محل کسب بچه اهایم بود را فروختم تا وام را پرداخت کنم
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
بانک آینده پول گذاشتم یکساله 23%فقط کافیه مبلغ بالا باشه
محمد غضنفری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
باسلام.
15درصدسودسالی چقدرمیشودممنون
بهادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
سود کدام بیشتره در حال حاضر
Dash amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
من ۲۰۰ هزارتومن دارم چی کار کنم الان هنگ کردم
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
سلام من پنجاه تومان دارم کدوم بانک سود بیشتر میده راهنمایی کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
آقایانی که میگن بانک به پولشون ربا میده و غیر قانونی هست خوب چرا پولتونو گذاشتید تو این بانکها پولتونو بزارید بانکی که ربا نده و حرام نباشه شما خودتون بدتون نمیاد والا در آوردن پول و انتقال به بانکی که ربا نکنه کار خیلی سختیه .بعدشم با کم کردن سود بانکی کجای اقتصاد کشور درست میشه .پولی که داخل بانک مردم میزارن وسود میگیرم چون به کار آفرینان یا وامهای اقتصادی داده میشه اقتصاد هم رونق میگیره شما وقتی سود کم بشه مردم پولشونو در میارن ودلار یا طلا خریداری میکنند و یا چون مجبور هستند و درآمدی ندارند پولشون رو تو بانک میزارن که با همین سود کم گذران زندگی بکنند . باید سود بانکی رو برگردونن به حالت قبل. مملکت اقتصادش از جای دیگه ایراد داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
همین الان بانکی که پول من در آن هست 21 درصد روز شمار سود میده و سرهرماه میریزه که برابر همون 23/1 درصد سالانه میشه (یعنی معادل اینه که پولم رو بگذارم و آخر سال معادل حدود 23 درصد سود بده).

بانکی که تاییدیه بانک مرکزی هم داره...واقعا در عذاب وجدان هستم که ربا میگیرم، باید این سیستم اصلاح بشه اینجور نمیشه که کل ایران رو ربا گرفته و همه تشویق شدن بشینن خونه و سرکار نرن چون بانک بیشتر سود میده!!!.....دوستان """"ربا جنگ با خداست"""".
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
سود بانکی برابر با نرخ تورم واقعی باشد
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کدام بانک
ناشناس
|
Czech Republic
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
همش که سودهایشون یک جور بود
مهدی
|
United Arab Emirates
|
۰۵:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
سلام شما که طبق آیات قرآن کریم می فرماید رباست اینجا اکثر مراجع می فرمایند چون عقود
شرعی امضا می شود اشکالی ندارد ودرست است ،چون تو این قراردادها بانک سرمایه مردم را ازطریق بنگاهها ،کارخانه ها،شرکت ها به گردش درمی آورد ومنفعت حاصل از آن را به عنوان اینک شما هم در آنها صهم دارید پرداخت میکند
علی اکبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
یکی به منم بگه کدوم بانک سود بیشتر میده من ۷۰ سالمه توان کار ندارم متشکر
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
سلام بانك توسعه تعاون سود 21درصد سالانه میده
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ببخشید بیشترین سود مال کدوم بانک هست بلند مدت یک ساله
محمد میری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
الان کدوم بانک بیشترین سود رو میده؟ روز شمار منظورمه نه بلند مدت.
Parsa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
سلام ما وقتی پولمونو گذاشتیم بانک اولش گفتن هجده درصد میدن بعدش گفتن سود کم شده پونزده درصد دادن ما بیست و سه ملیون گذاشتیم چهار ساله و پارسال این کارو کردیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نرخ بهره ها رو کاهش بدید لطفا
پاسخ ها
کیومرث
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
الان چند ساله که بانکها بیش از یکسال با کسی قرارداد نمیبندند شما چطور چهار ساله بستید پارسال؟ در ضمن وقتی بانک قرارداد بست دیگه امکان نداره کاهش بده نرخش رو مگه اینکه بزارید کوتاه مدت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
چطور می توان در شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی استخدام شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
چراسود بانکی کم شده چرا کسی به فکر کسایی که کل سرمایشون بیس سی تومنه ودارن با سود همین زندگیشونو میگذرونن نیست مثلا یه زن تنها یا یه پیرزن پیرمرد با سی تومن پول میتونه چیکار کنه
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سلام بانک قوامین روز شمار 20 درصد میده
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بعضی بانک ها سود۲۲درصد هم میدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
انتقال کارت بکار همان مبلغ است وام دریافتی همان است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بانکها سود پرداخت وام به مردم 30 درصد میگیرند و سود سپرده مردم 10 درصد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
با سلام
حتی شده نرخ 24% هم پرداخت می کنند .
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
کدوم بانک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
لطفا یه گزارش در مورد ربا بودن یا نبودن سود بانکی تهیه کنید
با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
واقعا که چه چیزهایی آدم از شما میشنود؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
پاسخ ها
محمد میری
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کدوم بانک؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
برخی ازبانکها هم توافقی سود میان
شوهرخواهربنده 300میلیون 24درصد گذاشته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بهتره بگم متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
بهتره بگم متاسفم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
چی بگم
برزگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
چرا بانک مرکزی کنترل نمیکنه ؟؟؟ الان بانک قوامین روزشمار ۲۰٪ سودبانکی میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
باید مورد بررسی قرابگیره از مسئولان خواهشمندم پیگیر باشند باتشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
15 میلیون توی حساب ... داشم خواستم بردارم مسئولش گفت تا 22 درصدم میدم ولی برندار پولتو این درسته آخه ؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اگر بانک و موسساتی که نرخ رو رعایت نمیکنن به موسسات و بانکهایی که نرخ رو رعایت میکنن جریمه بدهند مشکل حله در واقع بانک مرکزی اعلام کنه که موسساتی که سود بیشتر میدن در صورت شناسایی جریمه و جریمه پرداختی آنها به موسساتی مالی می باشد که نرخ سود رو رعایت میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
به امیدروزی که هم سودوهم تسهیلات تکرقمی شوند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
من به عنوان یک تاجر هنوز سود ۲۴ درصد می گیرم
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من به عنوان یک تاجر هنوز سود ۲۴ درصد می گیرم
پاسخ ها
محمد میری
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
به ازای چه مبلغی و از کدوم بانک سود 24 درصد میگیرید؟
Amin
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همه بانک ها خوبن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما»

«و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بهره های وام بانکی رو کاهش دهید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون»

«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
تیتر به متن ربطی ندارد
davood
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
الان هیچ بانکی 3ماهه یا 6،9ماهه نداره فقط سالانه دارن من خودم از همه بانکها پرسیدم ولی باید سود بانک رو برای سرمایه دارا کم کنن نه برای مستاجری که در حد چند ده میلیون پول تو بانک میزاره تا باسودش کرایه خونشو بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
«و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»

«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.»
ناشناس ۱
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چراسود سپرده ها کاهش یافت ولی بهره بانکی وتسهلات بانکی کاهش نیافت .بنده یکبازنشسته هستم بعداز ۳۸ سال( مجموعه شاغلی و ۸ سال بازنشستگی) خودم هم کارمند ارشد بودم حالا دومیلیون حقوق میکیرم .مبلغی رابعنوان سپرده دربانک گذاشته بودم تاازسودش استفاده نمایم .ولا بااین وضع با مشکل مواجه شدم درصورتیکه بعدازبازنشستگی صدها مشکل بوجود می اید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون»

«کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی به او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را می بخشد، اماکسی که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می ماند.»
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
این مهر اقتصاد پس کجاست؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اون که نه بانکه و نه موسسه مالی اعتباری !
اشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانکهای دولتی فقط دستورالعمل های بانک مرکزی رو رعایت میکنن ...
بانکهای دولتی هر مبلغی داشته باشی فقط 15 درصد سود میدهند و تسهیلات 18 درصد ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
همه همین طورن جتی موسسات غیر مجاز
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دادن وام با بهره های بالا نوعی رباخواری است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نوعی رباخواری نه ! بلکه عین ربا خواری است.
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چراسود وامها کم نمی کنن اماسود که به مردم می دن کم می کنن سی میلیون وام دادن بعد از چهار سال چهل وهفت میلیون پس می گیرن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام .سود بانکها بدون کارشناسی کاهش یافت.خیال میکنید چه کسانی متضرر شد.یک عده بیچاره وبد بخت که مبلغی رااورده اند.دربانک سپرده گذاری کنند تاازسودش بعداربازنشستگی تامین معاش نمایند.شمابررسی نمائید.چراطلا بعدازیک ماه گرمی بیست وپنج تومان وسکه این چنین کران شده چون پولها بخاطرسودکم بطرف سکه ودلاروطلا سرازیرشد.و.....
پاسخ ها
خ ا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
خدا لعنت کنه مسببشو
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من از قوامین سود روزشمار 20% میگیرم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
سود یا نزول ؟
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
با سلام سود وام هائیکه به مردم داده اند اعم از وام مسکن -مخصوصا"تولید و صنعت وغیره ..رو کم کنند.واقعا"با این اوضاع اقتصادی زیاده
اسماعیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
به وضعیت بانک مهر اقتصاد رسیدگی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
اون که نه بانکه و نه موسسه مالی اعتباری !
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ بهره های بانکی رو هم اعلام کنید
وحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک ملت بخاطر دیرکرد وام ازدواج من ک ۹۲هزار تومن بود برای ۱۵روز ۳۲ هزار تومن‌کشید روش!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام بانك ايران زمين سود ٢١روز شمار سرمايه گذاري صندوق ميده بايد سودها رو كمتر ازاين كنن. واقعا سرمايه گذاري به خطر ميفته بااين سودهاي بالا ونامتعارف
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
الان همه بانک ها یه طرح سرمایه گذاری دارن که تا ۲۰% سود میدن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من پول هامو تو بالشت شبا زیر سرم میذارم
حسن
|
United States
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بدترین تصمیم دولت کاهش سود بانکی بود که باعث شده ارز بالا بره و مشکلات زیادی بوجود بیاد

سود سپرده بانکی باید 25 درصد می شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نباید سود بانکی را بیارند پایین بابا بعضیا مثله پیرمردا وپیره زنا فقط دل خوشیشون همینه که پولشونا ی جا مطمعن گذاشتند ودارن از سوده ناچیزشون استفاده میکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ بهره های وام های بانکی بیش از حد بالاست
amir khan
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
آخرش چی, چه بشود, موسسات چی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من حساب پس انداز بلند مدت دارم که سودش سالانه داده میشه
هم وطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مردم هیچ چیزی عایدشان نمیشود.پول خود را تباه نکنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک پارسیان درقالب سپرده لوتوس معادل 20 درصد روز شمار سود می دهد
همچنین بانک شهر سود 20 درصد هم دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
وقتی هیچ جا رعایت نمیکنن یباره قانونیش کنن لااقل سپرده گذارها خیالشون راحت بشه واسه کسانی که یک عمر جون کندن تا یک پولی پس انداز کردن خوبه که بیشتراز 10-15درصد باشه مجبورن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سود وام ها رو کاهش دهید کمر مردمو شکسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
هیچکدام
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
دایی من کارمند بانک بود.بعد از پرس و جو از مراجعی که اعلام کردن بانک ها ربا خواری میکنن رفت و استعفا داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
«یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم»

«خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام بجای سود دادن ببینید چقدر ازین ملت بخت برگشته سود میگیرن واگر در سررسید قسط وام یکماه زودتر پرداخت کنیم سودی تعلق نمیگیرد ولی اگر یکروز دیرتر پرداخت شود دیرکرد تعلق میگیرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام کدوم بانک سودش بیشتر هست
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
خوبه کلی فرق داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
ما از مهر اقتصاد وام گرفتیم ۳۴درصد سود ازمون میگره هیچ کسی هم ب دادمون نمیرسه
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
خوب یه گزارشی هم از سود وامهایی که میدن تهیه کنید 18درصد تا 24درصد سود میگیرند غیر از جریمه های دیرکرد که میگیرند ........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
س.من وخانواده ام.بعلت بیکاری نون شب نداریم.تاکی بایدبااین همه ثروت ملی امثال خانوادهایی مثل من بدبختی بکشیم.هیچ کسی هم بفکرمافقرانیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چرا15درصدسودتصویب کردن؟ هرچی کم تر باشه که بهتره
میثم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سلام به همه همین الان بانک انصار طرحی داره به نام امید سود بیست درصد میده اونم روز شمار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من پول گذاشتم دربانک شهر بلندمدت یک ساله اول که بیست درصدکم شده بعدهم حالا دیگه نه سودش میاد نه پیامش لطفا راهنمایی کنید
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بعضی نرخ ها توافقی داده میشن
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ سود 10 درصد یا 15 درصد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نرخ سود 10 درصد یا 15 درصد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فقط 24 درصد افزایش می یابد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
چقدر سود بانکی در بانک ها است ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
باید سود بانکی به صفر و حتی برای بعضی سپرده ها سود منفی در نظر گرفت شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
لطفاً دلایل کاهش نیافتن ارز و برعکس افزایش نسبی ارز را پیگیری نمایید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
بانک ....7 تا 8 درصد بیشتر از این نرخهایی که اعلام کردید سود میده .البته برای سپرده های بالای 500 میلیون.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
من خودم کارمند بانکم.این درسته ولی هیچکدوم رعایت نمی کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟
شهرام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟.
mohsen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
کدوم بانک سود بیشتری داره ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همین الان با 50 میلیون هم شاید نشه یه کار مناسب راه انداخت که بتونه یه خانواده رو اداره کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
همین الان با 50 میلیون هم شاید نشه یه کار مناسب راه انداخت که بتونه یه خانواده رو اداره کنه
داوود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
اینا کهه همشون تقریبا شبیه همند پس کدوم 24 درصدسود میده؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
سود وام 18 درصد کمتر ندارن
نوید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
برخی از بانکها میگن بالای 50 میلیون داشته باشید 24 درصد سود میدهیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
برخی از بانکها میگن بالای 50 میلیون داشته باشید 24 درصد سود میدهیم
پاسخ ها
محمد میری
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
کدوم بانک مثلا؟
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فکر میکنم بانک کشاورزی درسته ؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فکر میکنم بانک کشاورزی درسته ؟؟
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر