مجازات تقلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی

مجازات خرید و فروش رای و تقلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

مجازات خرید و فروش رای و تقلب در اخذ رای و شمارش آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نحوه برخورد قانونی با این تخلفات در مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

مجازات خرید و فروش رای در انتخابات مجلس شورای اسلامی

طبق بند ۱ ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲): هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

مجازات تقلب در اخذ رای یا شمارش آرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی

به موجب بند ۵ و ۶ از ماده ۲۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) – برگه‌های رایی که با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها، آراء، صورت‌جلسات یا شمارش آرا به دست آمده باشد، یا آرایی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی أخذ شده باشد، با تأیید هیئت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، برگه‌های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه می‌شود.

به موجب بند ۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) ماده ۸۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

همچنین به موجب بند ۵ (الحاقی ۲۸ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲) ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: علاوه بر جرایم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین‌بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات، در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود.

مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی

مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی عبارت است:

حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
جزای نقدی بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال
شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال

همانطور که بیان شد، برخی از موارد این مجازات در مورد مرتکبان تقلب در انتخابات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استثنا شده است.

منبع: میزان

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.