رویدادهای مسابقه تیم های تونس و ایران در قالب رقابت های مسابقات دوستانه
مسابقات دوستانه () ۱۳۹۷/۰۱/۰۳
تونس
۱ ۰
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور تونس شهر تونس
استادیوم ال منزا
ایران
(شروع بازی)