رویدادهای مسابقه تیم های ایران و الجزایر در قالب رقابت های مسابقات دوستانه
مسابقات دوستانه () ۱۳۹۷/۰۱/۰۷
ایران
۲ ۱
وضعیت مسابقه: تمام شده
محل برگزاری: کشور تونس شهر تونس
استادیوم ال منزا
الجزایر
(شروع بازی)