مشخصات تیم
نام تیم: شهر خودرو
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مشهد
استادیوم اختصاصی: امام رضا
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸