مشخصات تیم
نام تیم: نفت مسجد سلیمان
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: مسجد سلیمان
استادیوم اختصاصی: شهید بهنام محمدی
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸