در نیمه اول اسفند ماه جاری، ۱۵۷ تن کود اوره در شهرستان کیار توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۸۷۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶


از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه یک هزار و ۷۷۳ تن کود اوره در اردل توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۸۱۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۲ هزار و ۵۱۹ تن کود اوره در شهرستان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۷۹۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع ۴۰۲ تن کود‌های ازته و پتاسه در بهمن ماه امسال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۹۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع ۵۸۹ تن کود اوره در بهمن ماه امسال در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۷۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع یک هزار و ۲۴۸ تن کود اوره از اول سال تا پایان بهمن ماه در شهرستان بن خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۶۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع چهار هزار و ۳۰۷ تن کود اوره از ابتدای امسال تا بهمن ماه در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۵۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۴۵۰ تن کود اوره در نیمه دوم بهمن ماه در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۳۰۴ تن کود شیمیایی اوره در دی ماه امسال در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۲۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهار محال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۹۸ تن کود شیمیایی اوره در دی ماه امسال در بن خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۲۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۳۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان اردل خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۳۲۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار و ۳۱۳ تن کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی در خراسان جنوبی توزیع شده است.
کد خبر: ۷۶۴۹۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع یک هزار و ۴۳۵ تن کود اوره در ۱۰ ماه امسال در سامان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


از ابتدای امسال تا پایان دی ماه صورت گرفت؛
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع دو هزار و ۸۷۳ تن کود اوره در شهرستان بروجن از ابتدای امسال تا پایان دی ماه خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۹۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۱۸ هزار و ۵۸۸ تن کود اوره در استان در سال ۹۹ خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۷۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۵۰ تن کود اوره در آذر ماه امسال در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۰۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵


آذر ماه سال جاری۳۰ تن کود اوره در شهرستان فارسان توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۲۹۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۸۵۰ تن کود‌ ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان کوهرنگ خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۲۴۶ تن کود‌های ازته از اول سال تا پایان آذر ماه در شهرستان فارسان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۲۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰