باشگاه خبرنگاران -هزینه تبلیغات نامزد‌های تهرانی ۱۵۰ میلیون است/ شبه‌رایگان در خدمت داوطلبان انتخابات هستیم
توضیحات مفتاح درباره هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی در صداوسیما:
باشگاه خبرنگاران -راه‌های برگزاری یک انتخابات سالم چیست؟
در گفت‌و‌گوی ویژه خبری مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -انتخابات برای کشور ما موضوعی امنیت‌آور است
در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -راه حل مشکلات، مشارکت مردم و رقابت در انتخابات است
در برنامه تلویزیونی صف اول مطرح شد؛