باشگاه خبرنگاران -آغاز پخش کانال‌های دویست‌گانه انتخاباتی از ساعت صفر سوم اسفند
عابدینی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد؛
باشگاه خبرنگاران -جزئیات پخش مناظره نامزد‌ها در رسانه ملی
جبلی در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح کرد؛