شاخص کیفی هوا
کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص۸۷ در وضعیت سالم ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۵۷۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

مشاهدات عینی در شهر تهران نشان می‌دهد به دلیل ورود توده گسترده گرد و خاک میدان دید در سطح تهران کاهش یافته است.
کد خبر: ۸۱۵۵۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۵۳۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

شاخص کیفی هوا ی امروز کلانشهر اصفهان با میانگین ۸۰ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۱۵۲۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۵ در وضعیت سالم ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۵۰۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۲ در وضعیت ناسالم ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۴۸۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۴۵۰۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

کارشناس بررسی آلودگی هوا وتغییر اقلیم اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت:درحال حاضر شاخص کیفی هوا ی زنجان روی عدد ۶۷ و در وضعیت سالم قراردارد.
کد خبر: ۸۱۴۵۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۴۶ در وضعیت ناسالم است.
کد خبر: ۸۱۴۵۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۴۴۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان گفت: باتوجه به آلودگی هوا صبح امروز بین همه نیروهای خدمات شهری شهرداری زنجان ماسک توزیع شد.
کد خبر: ۸۱۴۳۷۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌ محیط زیست استان زنجان گفت:شاخص کیفیت هوای زنجان دروضعیت ناسالم برای همه گروه های سنی قرار دارد.
کد خبر: ۸۱۴۳۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌ محیط زیست استان زنجان گفت:شاخص کیفیت هوای زنجان دروضعیت ناسالم برای همه گروه های سنی قرار دارد.
کد خبر: ۸۱۴۳۳۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص۱۸۹ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۳۸۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۳۷۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره‌ کل محیط زیست استان زنجان گفت:شاخص کیفیت هوای زنجان دروضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارد.
کد خبر: ۸۱۳۷۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۳۶۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۱۰ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۱۳۵۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۳۵۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۲۹۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸