شاخص کیفی هوا
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۸۲۷۴۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

بارندگی شبانه روز گذشته هوای اصفهان را باطراوت کرد و میانگین شاخص کیفی هوا ی این کلانشهر در وضعیت سالم قرار گرفت.
کد خبر: ۸۲۷۴۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص۱۲۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۷۲۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۱۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۶۹۴۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان گفت: شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان برای سیزدهمین روز پیاپی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۶۸۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان گفت: شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۲۶۵۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان گفت: شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان در آخرین روز مهرماه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۶۴۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۸ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۶۱۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان گفت: شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۲۶۰۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۳ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۰۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۵۵۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، پانزدهم مهرماه، در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۵۴۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۵۳۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۳

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۲۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۴۸۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز چهارم مهر ماه در وضعیت هشدار آلودگی قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۴۶۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۲۳ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.
کد خبر: ۸۲۴۶۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۲۹ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۲۴۶۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۹۴ در وضعیت زرد و قابل قبول است.
کد خبر: ۸۲۴۱۰۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۲۳۸۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

اعداد و ارقام نشان می دهد که وضعیت کیفی هوای البرز در رده قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۳۴۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷