شاخص کیفی هوا
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در شانزدهمین روز شهریورماه، برای تنفس شهروندان در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۸۲۳۳۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۹۱ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۲۸۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۲۴۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۲۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.‌
کد خبر: ۸۲۱۸۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

شاخص کیفی هوا ی البرز در ایستگاه سنجش پل فردیس، ۹۰ ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۱۵۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۲۸ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۲۱۴۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۹۴ در وضعیت قابل قبول است.‌
کد خبر: ۸۲۱۲۳۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۲۰۸۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان، امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۳ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۰۷۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۷

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان، امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۰۷۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۷۱ برای نهمین روز پیاپی در مردادماه همچنان در وضعیت قابل قبول (سالم) است.
کد خبر: ۸۲۰۶۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۸۸ برای هفتمین روز پیاپی در وضعیت قابل قبول (سالم) است.‌
کد خبر: ۸۲۰۴۷۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۲۰۳۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان، امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۰۰ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۲۰۰۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۶۲ در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۹۹۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای پنج منطقه مشهد در هفتمین روز مرداد در شرایط پاک برای تنفس شهروندان قرار دارد.
کد خبر: ۸۱۹۸۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۷

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۹۲ در وضعیت قابل قبول است.‌
کد خبر: ۸۱۹۷۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۹۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۹۰ در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۹۵۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان امروز با میانگین ۱۰۹ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۱۹۴۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲