شاخص کیفی هوا
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۲۹۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شاخص کیفی هوا ی امروزکلانشهر اصفهان با میانگین ۱۶۲ برای عموم شهروندان ناسالم است.
کد خبر: ۸۱۲۸۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۲۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۲۷۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۲۷۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۲۴۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۶۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۲۴۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۲۳۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان امروز صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۸۸ در وضعیت سالم (زرد) ثبت شده است.
کد خبر: ۸۱۲۳۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۲۱۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۲۰۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد: شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۱۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شاخص کیفی هوا ی کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۱۱۷۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مشهد در روز ۱ اردیبهشت ماه در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۸۱۱۶۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۱۶۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۱۴۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۱۳۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۱۲۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۱۱۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

شاخص کیفیت هوا در شیراز برای گروه های حساس ناسالم و خطرناک است.
کد خبر: ۸۱۱۰۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس اعلام کرد، شاخص کيفيت هوای کلان شهر شيراز در ٢۴ ساعت گذشته قابل قبول است.
کد خبر: ۸۱۰۹۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳