باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس و عضو هیئت موسس سازمان دیده بان شفافیت
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میهمان شانزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 13 آبان در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -عقربه شفافیت روی شفافیت/ گفت‌وگوی برنامه 10:10 دقیقه با احمد امیر آبادی نماینده مجلس و عضو هیات موسس سازمان دیده بان شفافیت
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میهمان شانزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه « 10 و 10 دقیقه » با حضور احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس میهمان شانزدهمین برنامه ده و ده دقیقه است .
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران میهمان پانزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 6 آبان در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -متن و حاشیه شورای شهر تهران در گفتگوی « 10:10 دقیقه »با علی اعطا سخنگوی این شورا
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
علی اعطا عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران میهمان پانزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه « 10 و 10 دقیقه » با حضور علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران
علی اعطا عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران مهمان پانزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی + فیلم
مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی میهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 29 مهر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.
باشگاه خبرنگاران -از گلستان برجام تا واقعیت ماجرای FATF در گفتگوی برنامه « 10:10 دقیقه» با مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی
عقربه شفافیت روی 10:10 دقیقه؛
مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی میهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -تیزر برنامه « 10 و 10 دقیقه » با حضور مهدی محمدی تحلیلگر مسائل راهبردی
مهدی محمدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل راهبردی مهمان چهاردهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان است.
باشگاه خبرنگاران -خلاصه گفت‌وگوی «10:10 دقیقه» با بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس + فیلم
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میهمان سیزدهمین قسمت از برنامه «10:10 دقیقه» بود که مشروح این گفتگو یکشنبه 22 مهر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد.