باشگاه خبرنگاران -سناريوی مطلوب آمريکا اين است که ايران در برجام بماند و آمريکا خارج شود
ایزدی در گفت‌وگوی ویژه خبری:
بدعهدی آمريكا و سرانجام برجام در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب بررسی شد.
باشگاه خبرنگاران -جزییات اقدامات و برخورد با دراویش در خیابان پاسداران
فرمانده نیروی انتظامی در گفت‌وگوی ویژه خبری تشریح کرد؛
سردار رحیمی در گفت‌وگوی ویژه خبری جزییات اقدامات و برخورد با دراویش در خیابان پاسداران را تشریح کرد.
باشگاه خبرنگاران -جمهوری اسلامی ایران با تجزیه منطقه مخالف است
صدرالحسينی در گفتگوی ویژه خبری:
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با تجزیه منطقه مخالف است، چرا که تجزیه منطقه به منزله افزایش منافع آمریکاست.
باشگاه خبرنگاران -محال است هواپیمایی با کوچکترین اشکال به پرواز درآید/  ۵۰ درصد هواپیماهای ما زمین‌گیر است
در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه 29 بهمن‌ماه با موضوع آخرین وضعیت سقوط هواپیمای ‌A.T.R در سمیرم برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران -دلایل غیر اقتصادی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر اشتغال و اقتصاد کشور
در گفتگوی ویژه خبری بررسی شد؛
تاثیر قیمت ارز بر اشتغال، اقتصاد و دلایل غیر اقتصادی افزایش نرخ ارز در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب بررسی شد.