جام خلیج فارس 17 هفته:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ پارس جنوبی جم ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۳
۲ پرسپولیس تهران ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳
۳ نفت تهران ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۴ استقلال خوزستان ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۵ صنعت نفت ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳
۶ سیاه جامگان ابومسلم خراسان ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱
۷ ذوب آهن اصفهان ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۱
۸ سپاهان اصفهان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۹ سایپا تهران ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۱۰ پیکان تهران ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۱۱ سپیدرود رشت ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰
۱۲ تراکتورسازی تبریز ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۳ استقلال تهران ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۱۴ فولاد خوزستان ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰
۱۵ گسترش فولاد تبریز ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰
۱۶ پدیده مشهد ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰