جدول کامل مسابقات بوندسلیگا آلمان هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
۱ بایرن مونیخ ۳ ۱ بایرلورکوزن ۲۳:۰۰ آلیانز آرنا
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
۲ هافنهایم ۱ ۰ وردر برمن ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۳ هرتابرلین ۲ ۰ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ المپیک برلین
۴ شالکه 04 ۲ ۰ لایپزیگ ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۵ هامبورگ ۱ ۰ آگزبورگ ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۶ ماینتس ۰ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۷ وولفسبورگ ۰ ۳ بورسیا دورتموند ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
۸ فرایبورگ ۰ ۰ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ مگ سولار
۹ مونشن گلادباخ ۱ ۰ کلن ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
هفته 2
جمعه ۰۳ شهريور ۱۳۹۶
۱۰ کلن ۱ ۳ هامبورگ ۲۳:۰۰ راین انرژی
شنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۶
۱۱ بورسیا دورتموند ۲ ۰ هرتابرلین ۲۱:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۲ اشتوتگارت ۱ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۱۳ آگزبورگ ۲ ۲ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۱۴ بایرلورکوزن ۲ ۲ هافنهایم ۱۸:۰۰ بای آرنا
۱۵ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۱ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۱۶ وردر برمن ۰ ۲ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
يکشنبه ۰۵ شهريور ۱۳۹۶
۱۷ هانوفر ۱ ۰ شالکه 04 ۲۰:۳۰ آ و دی آرنا
۱۸ لایپزیگ ۴ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
هفته 3
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶
۱۹ هامبورگ ۰ ۲ لایپزیگ ۲۳:۰۰ ایمتک آرنا
شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۶
۲۰ هافنهایم ۲ ۰ بایرن مونیخ ۲۱:۰۰ راین نکر آرنا
۲۱ مونشن گلادباخ ۰ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
۲۲ فرایبورگ ۰ ۰ بورسیا دورتموند ۱۸:۰۰ مگ سولار
۲۳ آگزبورگ ۳ ۰ کلن ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۴ وولفسبورگ ۱ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۵ ماینتس ۳ ۱ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۶
۲۶ شالکه 04 ۳ ۱ اشتوتگارت ۲۰:۳۰ فلتینس آرنا
۲۷ هرتابرلین ۱ ۱ وردر برمن ۱۸:۰۰ المپیک برلین
هفته 4
جمعه ۲۴ شهريور ۱۳۹۶
۲۸ هانوفر ۲ ۰ هامبورگ ۲۳:۰۰ آ و دی آرنا
شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۶
۲۹ لایپزیگ ۲ ۲ مونشن گلادباخ ۲۱:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۳۰ بایرن مونیخ ۴ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۳۱ اینتراخت فرانکفورت ۱ ۲ آگزبورگ ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۳۲ وردر برمن ۱ ۲ شالکه 04 ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
۳۳ اشتوتگارت ۱ ۰ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
يکشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
۳۴ بورسیا دورتموند ۵ ۰ کلن ۲۰:۳۰ سیگنال ایدونا پارک
۳۵ بایرلورکوزن ۴ ۰ فرایبورگ ۱۸:۰۰ بای آرنا
۳۶ هافنهایم ۱ ۱ هرتابرلین ۱۶:۰۰ راین نکر آرنا
هفته 5
سه‌شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
۳۷ وولفسبورگ ۱ ۱ وردر برمن ۲۳:۰۰ فولکس واگن آرنا
۳۸ آگزبورگ ۱ ۰ لایپزیگ ۲۳:۰۰ ایمپولس آرنا
۳۹ شالکه 04 ۰ ۳ بایرن مونیخ ۲۳:۰۰ فلتینس آرنا
۴۰ مونشن گلادباخ ۲ ۰ اشتوتگارت ۲۱:۰۰ بروسیا پارک
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
۴۱ ماینتس ۲ ۳ هافنهایم ۲۳:۰۰ کوفیس آرنا
۴۲ هامبورگ ۰ ۳ بورسیا دورتموند ۲۳:۰۰ ایمتک آرنا
۴۳ فرایبورگ ۱ ۱ هانوفر ۲۳:۰۰ مگ سولار
۴۴ هرتابرلین ۲ ۱ بایرلورکوزن ۲۳:۰۰ المپیک برلین
۴۵ کلن ۰ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۲۱:۰۰ راین انرژی
هفته 6
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
۴۶ بایرن مونیخ ۲ ۲ وولفسبورگ ۲۲:۳۰ آلیانز آرنا
شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶
۴۷ بورسیا دورتموند ۶ ۱ مونشن گلادباخ ۲۰:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۴۸ اشتوتگارت ۰ ۰ آگزبورگ ۱۷:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۴۹ وردر برمن ۰ ۰ فرایبورگ ۱۷:۰۰ وزراشتادیون
۵۰ هافنهایم ۲ ۰ شالکه 04 ۱۷:۰۰ راین نکر آرنا
۵۱ لایپزیگ ۲ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۷:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۵۲ ماینتس ۱ ۰ هرتابرلین ۱۷:۰۰ کوفیس آرنا
يکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶
۵۳ بایرلورکوزن ۳ ۰ هامبورگ ۱۹:۳۰ بای آرنا
۵۴ هانوفر ۰ ۰ کلن ۱۷:۰۰ آ و دی آرنا
هفته 7
جمعه ۰۷ مهر ۱۳۹۶
۵۵ شالکه 04 ۱ ۱ بایرلورکوزن ۲۲:۰۰ فلتینس آرنا
شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۶
۵۶ هامبورگ ۰ ۰ وردر برمن ۲۰:۰۰ ایمتک آرنا
۵۷ وولفسبورگ ۱ ۱ ماینتس ۱۷:۰۰ فولکس واگن آرنا
۵۸ مونشن گلادباخ ۲ ۱ هانوفر ۱۷:۰۰ بروسیا پارک
۵۹ آگزبورگ ۱ ۲ بورسیا دورتموند ۱۷:۰۰ ایمپولس آرنا
۶۰ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۱ اشتوتگارت ۱۷:۰۰ کومرزبانک آرنا
يکشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۶
۶۱ کلن ۱ ۲ لایپزیگ ۱۹:۳۰ راین انرژی
۶۲ هرتابرلین ۲ ۲ بایرن مونیخ ۱۷:۰۰ المپیک برلین
۶۳ فرایبورگ ۳ ۲ هافنهایم ۱۵:۰۰ مگ سولار
هفته 8
يکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۶۴ وردر برمن ۰ ۲ مونشن گلادباخ ۱۹:۳۰ وزراشتادیون
۶۵ بایرلورکوزن ۲ ۲ وولفسبورگ ۱۷:۰۰ بای آرنا
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
۶۶ بورسیا دورتموند ۲ ۳ لایپزیگ ۲۰:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۶۷ هرتابرلین ۰ ۲ شالکه 04 ۱۷:۰۰ المپیک برلین
۶۸ هافنهایم ۲ ۲ آگزبورگ ۱۷:۰۰ راین نکر آرنا
۶۹ بایرن مونیخ ۵ ۰ فرایبورگ ۱۷:۰۰ آلیانز آرنا
۷۰ هانوفر ۱ ۲ اینتراخت فرانکفورت ۱۷:۰۰ آ و دی آرنا
۷۱ ماینتس ۳ ۲ هامبورگ ۱۷:۰۰ کوفیس آرنا
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶
۷۲ اشتوتگارت ۲ ۱ کلن ۲۲:۰۰ مرسدس بنز آرنا
هفته 9
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
۷۳ شالکه 04 ۲ ۰ ماینتس ۲۲:۰۰ فلتینس آرنا
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
۷۴ هامبورگ ۰ ۱ بایرن مونیخ ۲۰:۰۰ ایمتک آرنا
۷۵ مونشن گلادباخ ۱ ۵ بایرلورکوزن ۱۷:۰۰ بروسیا پارک
۷۶ لایپزیگ ۱ ۰ اشتوتگارت ۱۷:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۷۷ آگزبورگ ۱ ۲ هانوفر ۱۷:۰۰ ایمپولس آرنا
۷۸ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۲ بورسیا دورتموند ۱۷:۰۰ کومرزبانک آرنا
يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
۷۹ وولفسبورگ ۱ ۱ هافنهایم ۱۹:۳۰ فولکس واگن آرنا
۸۰ فرایبورگ ۱ ۱ هرتابرلین ۱۷:۰۰ مگ سولار
۸۱ کلن ۰ ۰ وردر برمن ۱۵:۰۰ راین انرژی
هفته 10
جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶
۸۲ ماینتس ۱ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۲۲:۰۰ کوفیس آرنا
شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۶
۸۳ بایرن مونیخ ۲ ۰ لایپزیگ ۲۰:۰۰ آلیانز آرنا
۸۴ بایرلورکوزن ۲ ۱ کلن ۱۷:۰۰ بای آرنا
۸۵ شالکه 04 ۱ ۱ وولفسبورگ ۱۷:۰۰ فلتینس آرنا
۸۶ هرتابرلین ۲ ۱ هامبورگ ۱۷:۰۰ المپیک برلین
۸۷ هافنهایم ۱ ۳ مونشن گلادباخ ۱۷:۰۰ راین نکر آرنا
۸۸ هانوفر ۴ ۲ بورسیا دورتموند ۱۷:۰۰ آ و دی آرنا
يکشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۶
۸۹ اشتوتگارت ۳ ۰ فرایبورگ ۲۰:۳۰ مرسدس بنز آرنا
۹۰ وردر برمن ۰ ۳ آگزبورگ ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
هفته 11
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
۹۱ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۱ وردر برمن ۲۳:۰۰ کومرزبانک آرنا
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
۹۲ بورسیا دورتموند ۱ ۳ بایرن مونیخ ۲۱:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۹۳ مونشن گلادباخ ۱ ۱ ماینتس ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
۹۴ فرایبورگ ۰ ۱ شالکه 04 ۱۸:۰۰ مگ سولار
۹۵ لایپزیگ ۲ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۹۶ هامبورگ ۳ ۱ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۹۷ آگزبورگ ۱ ۱ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
يکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
۹۸ وولفسبورگ ۳ ۳ هرتابرلین ۲۰:۳۰ فولکس واگن آرنا
۹۹ کلن ۰ ۳ هافنهایم ۱۸:۰۰ راین انرژی
هفته 12
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
۱۰۰ اشتوتگارت ۲ ۱ بورسیا دورتموند ۲۳:۳۰ مرسدس بنز آرنا
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
۱۰۱ بایرن مونیخ ۳ ۰ آگزبورگ ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۱۰۲ هافنهایم ۱ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۱۰۳ بایرلورکوزن ۲ ۲ لایپزیگ ۱۸:۰۰ بای آرنا
۱۰۴ ماینتس ۱ ۰ کلن ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۱۰۵ وولفسبورگ ۳ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۱۰۶ هرتابرلین ۲ ۴ مونشن گلادباخ ۲۱:۰۰ برلین
يکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
۱۰۷ شالکه 04 ۲ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۱۰۸ وردر برمن ۴ ۰ هانوفر ۲۰:۳۰ وزراشتادیون
هفته 13
جمعه ۰۳ آذر ۱۳۹۶
۱۰۹ هانوفر ۱ ۱ اشتوتگارت ۲۳:۰۰ آ و دی آرنا
شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۶
۱۱۰ مونشن گلادباخ ۲ ۱ بایرن مونیخ ۲۱:۰۰ بروسیا پارک
۱۱۱ فرایبورگ ۲ ۱ ماینتس ۱۸:۰۰ مگ سولار
۱۱۲ لایپزیگ ۲ ۰ وردر برمن ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۱۱۳ بورسیا دورتموند ۴ ۴ شالکه 04 ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۱۴ آگزبورگ ۲ ۱ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۱۱۵ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۱ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
يکشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۶
۱۱۶ کلن ۰ ۲ هرتابرلین ۲۰:۳۰ راین انرژی
۱۱۷ هامبورگ ۳ ۰ هافنهایم ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
هفته 14
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
۱۱۸ فرایبورگ ۰ ۰ هامبورگ ۲۳:۰۰ مگ سولار
شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
۱۱۹ شالکه 04 ۲ ۲ کلن ۲۱:۰۰ فلتینس آرنا
۱۲۰ ماینتس ۱ ۳ آگزبورگ ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۱۲۱ بایرلورکوزن ۱ ۱ بورسیا دورتموند ۱۸:۰۰ بای آرنا
۱۲۲ هافنهایم ۴ ۰ لایپزیگ ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۱۲۳ بایرن مونیخ ۳ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۱۲۴ وردر برمن ۱ ۰ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۱۲۵ وولفسبورگ ۳ ۰ مونشن گلادباخ ۲۰:۳۰ فولکس واگن آرنا
۱۲۶ هرتابرلین ۱ ۲ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ المپیک برلین
هفته 15
جمعه ۱۷ آذر ۱۳۹۶
۱۲۷ اشتوتگارت ۰ ۲ بایرلورکوزن ۲۳:۰۰ مرسدس بنز آرنا
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
۱۲۸ مونشن گلادباخ ۱ ۱ شالکه 04 ۲۱:۰۰ بروسیا پارک
۱۲۹ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۱ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۱۳۰ لایپزیگ ۲ ۲ ماینتس ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۱۳۱ بورسیا دورتموند ۱ ۲ وردر برمن ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۳۲ هامبورگ ۰ ۰ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۱۳۳ آگزبورگ ۱ ۱ هرتابرلین ۲۰:۳۰ ایمپولس آرنا
۱۳۴ هانوفر ۲ ۰ هافنهایم ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۱۳۵ کلن ۳ ۴ فرایبورگ ۱۶:۰۰ راین انرژی
هفته 16
سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
۱۳۶ فرایبورگ ۱ ۰ مونشن گلادباخ ۲۳:۰۰ مگ سولار
۱۳۷ ماینتس ۰ ۲ بورسیا دورتموند ۲۳:۰۰ کوفیس آرنا
۱۳۸ هامبورگ ۱ ۲ اینتراخت فرانکفورت ۲۳:۰۰ ایمتک آرنا
۱۳۹ وولفسبورگ ۱ ۱ لایپزیگ ۲۱:۰۰ فولکس واگن آرنا
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶
۱۴۰ بایرن مونیخ ۱ ۰ کلن ۲۳:۰۰ آلیانز آرنا
۱۴۱ بایرلورکوزن ۱ ۰ وردر برمن ۲۳:۰۰ بای آرنا
۱۴۲ شالکه 04 ۳ ۲ آگزبورگ ۲۳:۰۰ فلتینس آرنا
۱۴۳ هرتابرلین ۳ ۱ هانوفر ۲۳:۰۰ المپیک برلین
۱۴۴ هافنهایم ۱ ۰ اشتوتگارت ۲۱:۰۰ راین نکر آرنا
هفته 17
جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶
۱۴۵ مونشن گلادباخ ۱ ۳ هامبورگ ۲۳:۰۰ بروسیا پارک
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
۱۴۶ بورسیا دورتموند ۲ ۱ هافنهایم ۲۱:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۴۷ اشتوتگارت ۰ ۱ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۱۴۸ وردر برمن ۲ ۲ ماینتس ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
۱۴۹ کلن ۱ ۰ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ راین انرژی
۱۵۰ آگزبورگ ۳ ۳ فرایبورگ ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۱۵۱ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۲ شالکه 04 ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۱۵۲ لایپزیگ ۲ ۳ هرتابرلین ۲۰:۳۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۱۵۳ هانوفر ۴ ۴ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
هفته 18
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶
۱۵۴ بایرلورکوزن ۱ ۳ بایرن مونیخ ۲۳:۰۰ بای آرنا
يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
۱۵۵ بورسیا دورتموند ۰ ۰ وولفسبورگ ۲۰:۳۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۵۶ کلن ۲ ۱ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ راین انرژی
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
۱۵۷ لایپزیگ ۳ ۱ شالکه 04 ۲۱:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۱۵۸ اینتراخت فرانکفورت ۱ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۱۵۹ وردر برمن ۱ ۱ هافنهایم ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
۱۶۰ اشتوتگارت ۱ ۰ هرتابرلین ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۱۶۱ هانوفر ۳ ۲ ماینتس ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۱۶۲ آگزبورگ ۱ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
هفته 19
جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
۱۶۳ هرتابرلین ۱ ۱ بورسیا دورتموند ۲۳:۰۰ المپیک برلین
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
۱۶۴ هامبورگ ۰ ۲ کلن ۲۱:۰۰ ایمتک آرنا
۱۶۵ وولفسبورگ ۱ ۳ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۱۶۶ ماینتس ۳ ۲ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۱۶۷ هافنهایم ۱ ۴ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۱۶۸ مونشن گلادباخ ۲ ۰ آگزبورگ ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
۱۶۹ فرایبورگ ۲ ۱ لایپزیگ ۱۸:۰۰ مگ سولار
يکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۷۰ شالکه 04 ۱ ۱ هانوفر ۲۰:۳۰ فلتینس آرنا
۱۷۱ بایرن مونیخ ۴ ۲ وردر برمن ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
هفته 20
يکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
۱۷۲ هانوفر ۰ ۱ وولفسبورگ ۲۰:۳۰ آ و دی آرنا
۱۷۳ بایرلورکوزن ۲ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ بای آرنا
شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۷۴ وردر برمن ۰ ۰ هرتابرلین ۲۱:۰۰ وزراشتادیون
۱۷۵ بایرن مونیخ ۵ ۲ هافنهایم ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۱۷۶ کلن ۱ ۱ آگزبورگ ۱۸:۰۰ راین انرژی
۱۷۷ لایپزیگ ۱ ۱ هامبورگ ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۱۷۸ بورسیا دورتموند ۲ ۲ فرایبورگ ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۷۹ اشتوتگارت ۰ ۲ شالکه 04 ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
جمعه ۰۶ بهمن ۱۳۹۶
۱۸۰ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۰ مونشن گلادباخ ۲۳:۰۰ کومرزبانک آرنا
هفته 21
جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
۱۸۱ کلن ۲ ۳ بورسیا دورتموند ۲۳:۰۰ راین انرژی
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۸۲ مونشن گلادباخ ۰ ۱ لایپزیگ ۲۱:۰۰ بروسیا پارک
۱۸۳ ماینتس ۰ ۲ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۱۸۴ وولفسبورگ ۱ ۱ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۱۸۵ شالکه 04 ۱ ۲ وردر برمن ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۱۸۶ فرایبورگ ۰ ۰ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ مگ سولار
۱۸۷ هرتابرلین ۱ ۱ هافنهایم ۱۸:۰۰ المپیک برلین
يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
۱۸۸ هامبورگ ۱ ۱ هانوفر ۲۰:۳۰ ایمتک آرنا
۱۸۹ آگزبورگ ۳ ۰ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
هفته 22
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۹۰ لایپزیگ ۲ ۰ آگزبورگ ۲۳:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
۱۹۱ وردر برمن ۳ ۱ وولفسبورگ ۲۰:۳۰ وزراشتادیون
۱۹۲ اشتوتگارت ۱ ۰ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۹۳ بایرن مونیخ ۲ ۱ شالکه 04 ۲۱:۰۰ آلیانز آرنا
۱۹۴ بورسیا دورتموند ۲ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۱۹۵ هانوفر ۲ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۱۹۶ بایرلورکوزن ۰ ۲ هرتابرلین ۱۸:۰۰ بای آرنا
۱۹۷ اینتراخت فرانکفورت ۴ ۲ کلن ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۱۹۸ هافنهایم ۴ ۲ ماینتس ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
هفته 23
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
۱۹۹ هرتابرلین ۰ ۲ ماینتس ۲۳:۰۰ المپیک برلین
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
۲۰۰ شالکه 04 ۲ ۱ هافنهایم ۲۱:۰۰ فلتینس آرنا
۲۰۱ فرایبورگ ۱ ۰ وردر برمن ۱۸:۰۰ مگ سولار
۲۰۲ هامبورگ ۱ ۲ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۲۰۳ وولفسبورگ ۱ ۲ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۰۴ کلن ۱ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ راین انرژی
يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
۲۰۵ مونشن گلادباخ ۰ ۱ بورسیا دورتموند ۲۰:۳۰ بروسیا پارک
۲۰۶ آگزبورگ ۰ ۱ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۲۰۷ اینتراخت فرانکفورت ۲ ۱ لایپزیگ ۲۳:۰۰ کومرزبانک آرنا
هفته 24
جمعه ۰۴ اسفند ۱۳۹۶
۲۰۸ ماینتس ۱ ۱ وولفسبورگ ۲۳:۰۰ کوفیس آرنا
دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۰۹ بورسیا دورتموند ۱ ۱ آگزبورگ ۲۳:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
يکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۱۰ لایپزیگ ۱ ۲ کلن ۲۰:۳۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۲۱۱ بایرلورکوزن ۰ ۲ شالکه 04 ۱۸:۰۰ بای آرنا
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۱۲ وردر برمن ۱ ۰ هامبورگ ۲۱:۰۰ وزراشتادیون
۲۱۳ هافنهایم ۱ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۲۱۴ بایرن مونیخ ۰ ۰ هرتابرلین ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۲۱۵ اشتوتگارت ۱ ۰ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۲۱۶ هانوفر ۰ ۱ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
هفته 25
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
۲۱۷ مونشن گلادباخ ۲ ۲ وردر برمن ۲۳:۰۰ بروسیا پارک
يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۲۱۸ فرایبورگ ۰ ۴ بایرن مونیخ ۲۰:۳۰ مگ سولار
۲۱۹ کلن ۲ ۳ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ راین انرژی
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
۲۲۰ لایپزیگ ۱ ۱ بورسیا دورتموند ۲۱:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۲۲۱ وولفسبورگ ۱ ۲ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۲۲ هامبورگ ۰ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۲۲۳ آگزبورگ ۰ ۲ هافنهایم ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۲۴ اینتراخت فرانکفورت ۱ ۰ هانوفر ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۲۲۵ شالکه 04 ۱ ۰ هرتابرلین ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
هفته 26
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۲۶ ماینتس ۰ ۱ شالکه 04 ۲۳:۰۰ کوفیس آرنا
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۲۲۷ وردر برمن ۳ ۱ کلن ۲۳:۰۰ وزراشتادیون
يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
۲۲۸ بورسیا دورتموند ۳ ۲ اینتراخت فرانکفورت ۲۰:۳۰ سیگنال ایدونا پارک
۲۲۹ اشتوتگارت ۰ ۰ لایپزیگ ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۲۳۰ بایرلورکوزن ۲ ۰ مونشن گلادباخ ۲۱:۰۰ بای آرنا
۲۳۱ هرتابرلین ۰ ۰ فرایبورگ ۱۸:۰۰ المپیک برلین
۲۳۲ هافنهایم ۳ ۰ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۲۳۳ بایرن مونیخ ۶ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۲۳۴ هانوفر ۱ ۳ آگزبورگ ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
هفته 27
يکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۳۵ لایپزیگ ۲ ۱ بایرن مونیخ ۲۰:۳۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۲۳۶ کلن ۲ ۰ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ راین انرژی
۲۳۷ بورسیا دورتموند ۱ ۰ هانوفر ۱۶:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
۲۳۸ وولفسبورگ ۰ ۱ شالکه 04 ۲۱:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۳۹ هامبورگ ۱ ۲ هرتابرلین ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۲۴۰ آگزبورگ ۱ ۳ وردر برمن ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۴۱ اینتراخت فرانکفورت ۳ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۲۴۲ مونشن گلادباخ ۳ ۳ هافنهایم ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
۲۴۳ فرایبورگ ۱ ۲ اشتوتگارت ۲۳:۰۰ مگ سولار
هفته 28
يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
۲۴۴ ماینتس ۰ ۰ مونشن گلادباخ ۲۰:۳۰ کوفیس آرنا
۲۴۵ وردر برمن ۲ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
شنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۷
۲۴۶ هرتابرلین ۰ ۰ وولفسبورگ ۲۳:۰۰ المپیک برلین
۲۴۷ بایرن مونیخ ۶ ۰ بورسیا دورتموند ۲۱:۰۰ آلیانز آرنا
۲۴۸ اشتوتگارت ۱ ۱ هامبورگ ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۲۴۹ هانوفر ۲ ۳ لایپزیگ ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۲۵۰ بایرلورکوزن ۰ ۰ آگزبورگ ۱۸:۰۰ بای آرنا
۲۵۱ شالکه 04 ۲ ۰ فرایبورگ ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۲۵۲ هافنهایم ۶ ۰ کلن ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
هفته 29
جمعه ۱۷ فروردين ۱۳۹۷
۲۵۳ هانوفر ۲ ۱ وردر برمن ۲۳:۰۰ آ و دی آرنا
دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
۲۵۴ لایپزیگ ۱ ۴ بایرلورکوزن ۲۳:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
يکشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
۲۵۵ اینتراخت فرانکفورت ۱ ۱ هافنهایم ۲۰:۳۰ کومرزبانک آرنا
۲۵۶ بورسیا دورتموند ۳ ۰ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۷
۲۵۷ هامبورگ ۳ ۲ شالکه 04 ۲۱:۰۰ ایمتک آرنا
۲۵۸ آگزبورگ ۱ ۴ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۵۹ مونشن گلادباخ ۲ ۱ هرتابرلین ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
۲۶۰ فرایبورگ ۰ ۲ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ مگ سولار
۲۶۱ کلن ۱ ۱ ماینتس ۱۸:۰۰ راین انرژی
هفته 30
جمعه ۲۴ فروردين ۱۳۹۷
۲۶۲ وولفسبورگ ۰ ۰ آگزبورگ ۲۳:۰۰ فولکس واگن آرنا
شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
۲۶۳ بایرن مونیخ ۵ ۱ مونشن گلادباخ ۲۱:۰۰ آلیانز آرنا
۲۶۴ هرتابرلین ۲ ۱ کلن ۱۸:۰۰ المپیک برلین
۲۶۵ هافنهایم ۲ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۲۶۶ بایرلورکوزن ۴ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ بای آرنا
۲۶۷ اشتوتگارت ۱ ۱ هانوفر ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
يکشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
۲۶۸ وردر برمن ۱ ۱ لایپزیگ ۲۰:۳۰ وزراشتادیون
۲۶۹ شالکه 04 ۲ ۰ بورسیا دورتموند ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
دوشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
۲۷۰ ماینتس ۲ ۰ فرایبورگ ۲۳:۰۰ کوفیس آرنا
هفته 31
جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
۲۷۱ مونشن گلادباخ ۳ ۰ وولفسبورگ ۲۳:۰۰ بروسیا پارک
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۷۲ بورسیا دورتموند ۴ ۰ بایرلورکوزن ۲۱:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
۲۷۳ اشتوتگارت ۲ ۰ وردر برمن ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۲۷۴ هانوفر ۰ ۳ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۲۷۵ هامبورگ ۱ ۰ فرایبورگ ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۲۷۶ لایپزیگ ۲ ۵ هافنهایم ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۲۷۷ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۳ هرتابرلین ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۷۸ آگزبورگ ۲ ۰ ماینتس ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۷۹ کلن ۲ ۲ شالکه 04 ۲۰:۳۰ راین انرژی
هفته 32
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۸۰ هافنهایم ۳ ۱ هانوفر ۲۳:۰۰ راین نکر آرنا
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۸۱ وردر برمن ۱ ۱ بورسیا دورتموند ۲۰:۳۰ وزراشتادیون
۲۸۲ ماینتس ۳ ۰ لایپزیگ ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۸۳ بایرلورکوزن ۰ ۱ اشتوتگارت ۲۱:۰۰ بای آرنا
۲۸۴ وولفسبورگ ۱ ۳ هامبورگ ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۸۵ بایرن مونیخ ۴ ۱ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا
۲۸۶ شالکه 04 ۱ ۱ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۲۸۷ فرایبورگ ۳ ۲ کلن ۱۸:۰۰ مگ سولار
۲۸۸ هرتابرلین ۲ ۲ آگزبورگ ۱۸:۰۰ المپیک برلین
هفته 33
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۸۹ اشتوتگارت ۲ ۰ هافنهایم ۱۸:۰۰ مرسدس بنز آرنا
۲۹۰ هانوفر ۳ ۱ هرتابرلین ۱۸:۰۰ آ و دی آرنا
۲۹۱ آگزبورگ ۱ ۲ شالکه 04 ۱۸:۰۰ ایمپولس آرنا
۲۹۲ اینتراخت فرانکفورت ۳ ۰ هامبورگ ۱۸:۰۰ کومرزبانک آرنا
۲۹۳ مونشن گلادباخ ۳ ۱ فرایبورگ ۱۸:۰۰ بروسیا پارک
۲۹۴ وردر برمن ۰ ۰ بایرلورکوزن ۱۸:۰۰ وزراشتادیون
۲۹۵ کلن ۱ ۳ بایرن مونیخ ۱۸:۰۰ راین انرژی
۲۹۶ لایپزیگ ۴ ۱ وولفسبورگ ۱۸:۰۰ ردبول آرنا لایپزیگ
۲۹۷ بورسیا دورتموند ۱ ۲ ماینتس ۱۸:۰۰ سیگنال ایدونا پارک
هفته 34
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۲۹۸ وولفسبورگ ۴ ۱ کلن ۱۸:۰۰ فولکس واگن آرنا
۲۹۹ ماینتس ۱ ۲ وردر برمن ۱۸:۰۰ کوفیس آرنا
۳۰۰ هامبورگ ۲ ۱ مونشن گلادباخ ۱۸:۰۰ ایمتک آرنا
۳۰۱ بایرلورکوزن ۳ ۲ هانوفر ۱۸:۰۰ بای آرنا
۳۰۲ شالکه 04 ۱ ۰ اینتراخت فرانکفورت ۱۸:۰۰ فلتینس آرنا
۳۰۳ فرایبورگ ۲ ۰ آگزبورگ ۱۸:۰۰ مگ سولار
۳۰۴ هرتابرلین ۲ ۶ لایپزیگ ۱۸:۰۰ المپیک برلین
۳۰۵ هافنهایم ۳ ۱ بورسیا دورتموند ۱۸:۰۰ راین نکر آرنا
۳۰۶ بایرن مونیخ ۱ ۴ اشتوتگارت ۱۸:۰۰ آلیانز آرنا