ليگ برتر ايران هفته :
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ صنعت نفت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ شهر خودرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ گل گهر سیرجان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ماشین سازی تبریز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ نفت مسجد سلیمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ نساجی مازندران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ شاهین شهرداری بوشهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ سپاهان اصفهان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ پرسپولیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ پارس جنوبی جم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ پیکان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ تراکتورسازی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ سایپا تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ذوب آهن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ استقلال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰