ليگ برتر ايران هفته :
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ استقلال ۱۳ ۷ ۴ ۲ ۲۶ ۱۲ ۱۴ ۲۵
۲ سپاهان اصفهان ۱۲ ۶ ۶ ۰ ۱۷ ۵ ۱۲ ۲۴
۳ شهر خودرو ۱۲ ۷ ۲ ۳ ۱۰ ۵ ۵ ۲۳
۴ پرسپولیس ۱۲ ۷ ۱ ۴ ۱۴ ۶ ۸ ۲۲
۵ صنعت نفت ۱۲ ۶ ۴ ۲ ۱۱ ۱۱ ۰ ۲۲
۶ فولاد ۱۳ ۵ ۵ ۳ ۹ ۶ ۳ ۲۰
۷ نفت مسجد سلیمان ۱۳ ۳ ۱۰ ۰ ۸ ۵ ۳ ۱۹
۸ تراکتورسازی ۱۱ ۵ ۳ ۳ ۱۱ ۸ ۳ ۱۸
۹ ماشین سازی تبریز ۱۲ ۴ ۴ ۴ ۱۳ ۱۵ ۱۶
۱۰ پیکان ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۱۸ ۱۸ ۰ ۱۲
۱۱ نساجی مازندران ۱۲ ۲ ۶ ۴ ۱۵ ۱۹ ۱۲
۱۲ ذوب آهن ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۱۰ ۱۶ ۱۱
۱۳ سایپا تهران ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۹ ۱۶ ۱۱
۱۴ پارس جنوبی جم ۱۲ ۱ ۷ ۴ ۹ ۱۳ ۱۰
۱۵ گل گهر سیرجان ۱۲ ۰ ۶ ۶ ۴ ۱۲ ۶
۱۶ شاهین شهرداری بوشهر ۱۳ ۰ ۵ ۸ ۶ ۲۳ -۱۷ ۵