نظرسنجی
کدام تیم قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ می شود؟
آلمان
81.36%

آرژانتین
18.64%