نظرسنجی
نظر شما درباره تعدد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
موافقم
25.59%

مخالفم
74.41%

تعداد کل آراء : ۳۹۱۰۷۰۳