نظرسنجی
آیا تک نرخی شدن بنزین باعث گران‌تر شدن کالاها و خدمات شده است؟
تغییر نداشته است.
20.27%

به تبع قیمت بنزین گران شده است.
49.51%

هنوز گران نشده ولی گران میشود.
26.48%

گران نشده و بواسطه بنزین هم گران نخواهد شد.
3.75%

تعداد کل آراء : ۲۳۰۳۱