نظرسنجی
به نظر شما تعداد نامزدهای احراز صلاحیت شده برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ کدام گزینه خواهد بود؟
کمتر از ۴ نفر
2.5%

بین ۴ تا ۶ نفر
25%

بین ۷ تا ۱۰ نفر
67.5%

بالای ۱۰ نفر
5%