نظرسنجی
بهترین دفاع راست سال 95 فوتبال ایران را انتخاب کنید
محمد ایران پوریان(تراکتورسازی تبریز)
6.06%

علی حمودی(پیکان تهران)
1.01%

وریا غفوری(استقلال تهران)
24.24%

حسین ماهینی (پرسپولیس تهران)
64.65%

دانیال ماهینی(استقلال خوزستان)
2.02%

علی همام (ذوب آهن اصفهان)
2.02%