نظرسنجی
باشگاه خبرنگاران جوان در روزهای آینده مناظراتی در خصوص تایید یا رد لوایح مرتبط با FATF برگزار خواهد کرد. نظر شما در مورد این لوایح چیست؟
موافق تصویب هستم، اثر مثبت بر اقتصاد دارد و معاملات را تسهیل می کند
39.42%

موافق تصویب هستم ، اما اثر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت
8.65%

مخالف تصویب هستم، اطلاعات معاملات در اختیار بیگانگان قرار می گیرد
41.27%

مخالف تصویب هستم، قوانین داخلی کافی است
10.66%