نظرسنجی
به نظر شما چه کسی برنده اولین مناظره انتخاباتی بود؟
سعید جلیلی
7.49%

محسن رضائی
2.64%

سید ابراهیم رئیسی
49.34%

علیرضا زاکانی
11.89%

امیرحسین قاضی زاده هاشمی
3.96%

محسن مهرعلیزاده
1.32%

عبدالناصر همتی
7.93%

هیچکدام
15.42%