نظرسنجی
آيا بهداد سليمي مي تواند رکورد وزنه برداري سنگين وزن جهان را جابجا کند؟
بله
67.95%

خير
32.05%

تعداد کل آراء : ۷۸