نظرسنجی
به نظر شما چه کسی برنده سومین مناظره انتخاباتی بود؟
سعید جلیلی
6.09%

محسن رضائی
2.03%

سید ابراهیم رئیسی
55.58%

علیرضا زاکانی
9.64%

امیرحسین قاضی زاده هاشمی
3.81%

محسن مهرعلیزاده
1.27%

عبدالناصر همتی
9.39%

هیچکدام
12.18%