نظرسنجی
مرد سال فوتبال ایران را شما انتخاب کنید
علیرضا بیرانوند
20.37%

وریا غفوری
24.31%

مهدی ترابی
29.22%

سردار آزمون
18.01%

مهدی طارمی
8.1%