مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه گروه:
ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سوئد ۱۲ ۷ ۲ ۳ ۲۷ ۹ ۱۸ ۲۳
۲ فرانسه ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۱۸ ۶ ۱۲ ۲۳
۳ هلند ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۱۹ ۱۴ ۵ ۱۶
۴ بلغارستان ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۴ ۱۹ ۱۳
۵ لوکزامبورگ ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۲۴ -۱۴ ۹
۶ بلاروس ۱۰ ۱ ۲ ۷ ۶ ۲۱ -۱۵ ۵
نمودار مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه
یک شانزدهم نهایی
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
یک هشتم نهایی
 
16
16
 
 
17
17
 
 
18
18
 
 
19
19
 
 
20
20
 
 
21
21
 
 
22
22
 
 
23
23
 
 
24
24
 
 
25
25
 
 
26
26
 
 
27
27
 
 
28
28
 
 
29
29
 
 
30
30
 
 
31
31
 
یک چهارم نهایی
 
 
 
8
8
 
 
 
 
 
 
9
9
 
 
 
 
 
 
10
10
 
 
 
 
 
 
11
11
 
 
 
 
 
 
12
12
 
 
 
 
 
 
13
13
 
 
 
 
 
 
14
14
 
 
 
 
 
 
15
15
 
 
 
نیمه نهایی
 
 
 
 
 
 
 
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
7
 
 
 
 
 
 
 
فینال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
* تیم هایی که در هر مسابقه در مستطیل بالایی قرار دارند در بازی اول میزبانند.
* اعداد داخل پرانتز نتایج ضربات پنالتی میباشد.